Договір про користування сайтом

Редакція Інтернет-ресурсу «Преса України» uapress.info (надалі – “Адміністрація”) пропонує Вам (надалі – Користувач) користуватися сайтом в мережі Інтернет на умовах даного Договору, що викладені нижче:

1. Предмет договору:
1.1. Договір про користування сайтом (надалі – Договір) регулює умови використання Користувачами сайту в мережі Інтернет http://uapress.info/ (далі – Сайт)
1.2. Чинна версія Договору доступна за адресою http:// uapress.info /
1.3. Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе обов’язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору.
1.4. Договір вступає в силу з моменту вираження Користувачем згоди, шляхом прийняття умов Договору при натисканні розміщеної нижче кнопки “Прийняти умови договору”.
1.5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.
1.6. Якщо Користувач не погоджується з Договором, то останній не може користуватися Сайтом.

2. Використання Сайту:
2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватись широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних тощо). Усі матеріали і ресурси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.
2.2. Щоб зареєструватись на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.
2.2.1. Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями чи сукупністю відомостей, що ідентифікують цю особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.
2.3. Якщо під час реєстрації Користувач надає невірну інформацію чи у Адміністрації є підстави вважати таку інформацію невірною, неповною чи неточною, Адміністрація має право призупинити чи скасувати реєстрацію Користувача і відмовити у користуванні Сайтом.
2.4. Користувач самостійно обирає унікальне реєстраційне ім’я (Логін) з числа доступних для реєстрації та пароль доступу до ресурсу.
2.4.1. Користувач несе відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено на Сайті під цими логіном та паролем.
2.4.2. Користувач та Адміністрація не розголошують пароль Користувача.
2.5. Адміністрація має право:
2.5.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.
2.5.2. переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.
2.5.3. видаляти повідомлення та коментарі Користувача, якщо вони суперечать умовам Договору та нормам чинного законодавства України.
2.5.4. використовувати надані Користувачем об’єкти авторського права на Сайті, зокрема (та не виключно) твори, блоги, статті, фотографії, графіка відповідно до п. 2.9 Договору.
2.5.5. заблокувати або видалити аккаунт (обліковий запис) Користувача, у разі порушень умов Договору чи невикористання відповідного сервісу (блогу тощо) більше 1 (одного) року
2.5.6. видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору та/або інших правил користування Сайтом.
2.5.7. у будь-який час закрити будь-який ресурс як з так і без попереднього повідомлення Користувача. В такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.
2.6. Користувач має право:
2.6.1. використовувати обраний ним логін і пароль по завершенню процесу реєстрації Користувача
2.6.2. створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватись думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.
2.6.3. у будь-який час видалити свій аккаунт (обліковий запис) із Сайту, скориставшись відповідною функцією на Сайті.
2.6.4. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі матеріалів, у яких міститься посилання на агентство “Iнтерфакс-Україна”, здійснюється відповідно до Умов користування матеріалами.
2.7. У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен якнайшвидше повідомити про це Адміністрацію.
2.8. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень та таргетинга на Сайті.
2.9. Приймаючи даний договір, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на наступні об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, блогів, щоденників, фотографій, графіки інших об’єктів права інтелектуальної власності (у подальшому, для зручності – “твір”) та виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, що дає Адміністрації право самостійно використовувати та/або дозволяти чи забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників творів, у тому числі у формі, яку зчитує комп’ютер; імпорт примірників творів.

3. Матеріали, що надаються Користувачем:
3.1. На сайті заборонено розміщувати та розповсюджувати:
3.1.1. заклики до насильницької зміни чи поваленню конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищення майна, захоплення будівель і споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії чи розпаленню воєнного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння;
3.1.2. матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і достоїнство, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб; а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру;
3.1.3. матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не узгоджено з Адміністрацією;
3.1.4. об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;
3.1.5. матеріали, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.
3.1.6. персональні дані інших користувачів;
3.1.7. матеріали, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.
3.1.8. інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості Користувача.
3.2. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщає на Сайті.

4. Посилання на інші сайти:
4.1. Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністрація не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів.

5. Обмеження відповідальності Адміністрації:
5.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп’ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям та меті Користувача.
5.2. Адміністрація не здійснює обов’язкової перевірки матеріалів, що розміщується Користувачем на Сайті.
5.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайті та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо.
5.4. Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв’язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було наперед повідомлено про можливість понесення таких збитків, у зв’язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайту.
5.5. У випадку пред’явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов’язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.
5.6. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту.

6. Контент від читачів (у тому числі коментарі)

6.1 Ми надаємо вам можливість брати участь у дискусіях на нашому сайті, включаючи коментарі, рекомендації, точки зору читачів, огляди, рейтинги та ін. Будь-яка інформація, яку ви надаєте, вказавши ваше вигадане або справжнє ім’я, ID у будь-якій соцмережі, або будь-яке зображення або фотографію, стає надбанням громадськості і може бути використаним нами у рекламних або комерційних цілях в будь-яких засобах масової інформації.

6.2 Якщо Ви вирішили брати участь у громадській дискусії, ви повинні знати, що будь-яка особиста інформація, надана вами, може бути прочитана, зібрана чи використана іншими користувачами цих послуг, і може бути використана для розсилки небажаних повідомлень. Ми не несемо відповідальність за особисту інформацію, яку ви надаєте у коментарях і не зобов’язані публікувати, видаляти або редагувати будь-який з ваших коментарів.

6.3 Якщо ви вирішили рекомендувати будь-яку статтю з нашого сайту у Facebook, ці дії регулюються Політикою конфіденційності Facebook. Ми не відстежуємо і не зберігаємо записи цих дій. Теж саме стосується політики Twitter, Vkontakte та інших соціальних мереж.

6.4 Якщо ви зареєстровані на нашому сайті, ми можемо відстежувати і аналізувати ваші дії на ньому. Беручи участь у громадській дискусії, ви погоджуєтеся на те, що Ваші дії будуть публічними. Крім того, вони можуть бути включені у RSS-канали, API, і стати доступними для інших веб-сайтів за допомогою інших форматів. В результаті, надана вами інформація може з’явитись на інших веб-сайтах, блогах, та ін. Майте на увазі, що ми не несемо відповідальності за будь-яку особисту інформацію, яку Ви вирішили оприлюднити через цей функціонал, і ви погоджуєтесь, що ця інформація буде вважатися такою, що була надана вами, а не Компанією.


6. Модерування:
6.1. Модерування інтерактивних ресурсів на Сайті (коментарі, блоги і т.д.) здійснюється за принципом постмодерації. Всі повідомлення спочатку додаються, а вже потім перевіряються модераторами.
6.2. Якщо модератор вважає, що будь-який текст порушує правила користування сайтом, він має право видалити його.
6.3. Кожний Користувач має право поскаржитись на коментар. У випадку наявності кількох скарг, коментар буде приховано для подальшого перегляду модератором.
6.4. Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу до служби технічної підтримки сайту, що вказана на Сайті.

7. Заключні положення:
7.1. Даний договір та відносини, що склались у результаті прийняття умов Договору регулюються чинним законодавством України.
7.2. Даний договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв’язку з чим:
7.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір;
7.2.2. Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;
7.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;
7.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.
7.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.
7.4. Заголовки до розділів Договору зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.
7.5. Реквізити Адміністрації:

Редакція інтернет-ресурсу «Преса України» uapress.info

e-mail: uapress18@gmail.com