RSS
App Store Google Play
Больше информации
Реклама
Актуально
 • Писатель о Порошенко и Forbes: Нарастил жир за счет украинцев
 • Новый проект, новая катастрофа – Полесье собираются «перекроить»
 • Показаний Онищенко хватит для того, чтобы посадить Порошенко на пожизненное – Крюкова

Послуги податкового юриста

zmxn 23 апреля 2019, 06:31
Послуги податкового юриста

Податкова система України – надзвичайно складна та об’ємна галузь. Окрім спеціалізованого кодексу, вона охоплює широке коло інших законів та підзаконних актів, у тому числі міжнародних угод, постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства фінансів, відповідних рішень органів місцевого самоврядування, розпоряджень фіскальної служби тощо. З цієї причини навіть найбільш кваліфікований правник, який добре знається в інших сферах, не може досконало володіти знаннями щодо державного регулювання податків і пов’язаних з ними господарських операцій.

Як правило, лише вузькопрофільний спеціаліст, яким є юрист по податках, спроможний надати повну та всебічну інформацію з приводу усіх діючих норм, перевірити бухгалтерські та інші документи на відповідність законодавству, захистити інтереси клієнта від протиправних діянь чиновників при його взаємодії з фіскальними органами.

Платники податків в Україні

Суб’єктами правовідносин у сфері оподаткування виступає, з однієї сторони, держава Україна в особі різноманітних структур, а з іншої – платники податків та зборів. До їх числа належать фізичні і юридичні особи, що перебувають і/або займаються господарською діяльністю на території України та зобов’язані:

 1. Вести облік стосовно своїх фінансових надходжень і витрат.

 2. У визначені законом строки подавати декларації про доходи і інші податкові показники.

 3. Своєчасно відраховувати належні суми до загальнодержавного і місцевих бюджетів.

 4. Допускати представників контролюючих органів до приміщень та надавати документи для проведення перевірки.

Замість найманих працівників частину цих обов’язків виконують роботодавці, тому більшість офіційно працевлаштованих громадян (іноземців, апатридів) звільнені від самостійного ведення бухгалтерії, декларування і перевірок, а відсотки від їх заробітку сплачуються опосередковано, ще до видачі платні «на руки».

Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи здійснюють перераховані функції персонально, виступаючи від власного імені та беручи на себе всю відповідальність за виконання фінансових зобов’язань перед державою. Що стосується юридичних осіб, то найбільші повноваження щодо податків зазвичай покладаються на керівника і головного бухгалтера. У випадку порушення компанією діючих в даній сфері норм, Кодексом про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України передбачаються значні санкції. Саме тому найвищі посадовці підприємств, організацій та установ є зацікавленими в правильному заповненні звітів, наявності та збереженні первинних бухгалтерських документів, дотриманні термінів та інших вимог чинного законодавства.

У яких випадках потрібні послуги податкового юриста?

Навіть якщо у штаті юридичної особи вже працює юрист, це не завжди є гарантією достатнього інформаційного забезпечення у сфері оподаткування. Потрібен спеціаліст, який має досвід не тільки у правовій, але й в економічній галузі, знається на бухгалтерському обліку, митній справі, вміє працювати з цифрами і відповідними програмами.

Саме такими перевагами наділений юрист з податкових питань. Як вузькопрофільний професіонал, він надає наступний перелік послуг:

 • проводить письмове та усне консультування;

 • здійснює аудит фінансової документації;

 • перевіряє угоди на наявність податкових ризиків;

 • надає допомогу при складанні звітів і декларацій;

 • пропонує законні механізми для зменшення податкового навантаження;

 • формує письмові звернення до державних органів;

 • готує процесуальні документи для вирішення спорів щодо оподаткування у судах.


Больше информации
Комментарии 0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.