RSS
App Store Google Play
Больше информации
Реклама
Актуально
  • Зеленский не готов бороться с коррупцией - Тимошенко
  • В Украине отсутствует реестр граждан с бесплатными 2 га земли
  • ЕС говорит Украине прямым текстом: знай своё место, землеройка

Світ кіно з художником Ігорем Галаном інтерактивна виставка

Марина Кондратенко 18 мая 2018, 18:39
1505

Малюй, щоб перемогти: інтерактивна виставка «Світ кіно з художником Ігорем Галаном» розпочала роботу в столичному музеї. 

Музей Івана Кавалерідзе на Андріївському узвозі підтримує творчість у всіх проявах: без вікових обмежень і незалежно від жанру - і це не просто декларація на офіційному сайті. Саме завдяки такій позиції керівництва музею інтерактивна виставка «Світ кіно з художником Ігорем Галаном» розпочала роботу 15 травня о столиці. Співорганізаторами виставки виступило PR-агентство Be my media.

«Тільки творчість - пробуджує уяву, наповнює життя фарбами, об'єднує людей і навіть країни!» - переконаний Ігор Галан, - «творча робота - це, перш за все метод самопізнання, свого внутрішнього світу і можливостей. Тому так важливо підтримувати і заохочувати прагнення до творчості з самого юного віку. Незважаючи на те, що, це далеко не перша виставка моїх робіт, роль співавтора в інтерактивній експозиції проекту ArtKids - для мене одночасно дуже зворушлива і відповідальна, адже з віком набувається лише майстерність, а здатність гостро відчувати реальність і бачити яскраві образи, на жаль, розчиняється. Саме тому дуже люблю подібні проекти, що дозволяють обмінюватися ідеями і дізнаватися про те, що хвилює нове покоління ».

Цілий тиждень Артпростір, наповнене полотнами і образами Ігоря Глана і малюнками юних авторами, буде відкрито для гостей і глядачів в музеї Івана Кавалірідзе.

Відкриття виставки було наповнене цікавою програмою і нагородженням учасників, яке провели юні ведучі Олег Андронников і блогер Єлизавета Рудика.

«За традицією ми починаємо роботу виставки з церемонії нагородження, в якій беруть участь вже відомі виконавці та юні зірки, - коментує Олена Ріедік, засновник Всеукраїнської громадської організації ArtFoundation, власниця компанії Denken Store - Це завжди прем'єра, і недавнє відкриття не стало винятком».

Зовсім юна виконавиця Евангелина Замула розповіла зворушливу і таку рідну для всіх історію - прем'єра пісні про маму підкорила всіх гостей і учасників проекту.

Привітати та відзначити юних художників, чиї роботи беруть участь в інтерактивній виставці «Світ кіно з художником Ігорем Галаном» прийшла автор і виконавець Наташа Турбіна, бізнес-тренер і фасилітатор Надія Копаниця, доктор мистецтвознавства, ректор Інституту художнього моделювання імені Сальвадора Далі - Оксана Фурса.

«Дякую всім партнерів призового фонду, завдяки вам, кожен учасник проекту відчуває, що його праця важливий. Denken Store, Silvestroff Studio, Ф'ючіпсі, арт-простір "Грифель», магазин «Yodance» - це компанії з красивими і високими цілями. А завдяки подарунку від Silvestroff Studio кожен учасник виставки може здійснити швидкий старт у своїй майбутній зоряну кар'єру. »- резюмувала Олеся Тарасенко, засновниця проекту Арт Кидз.

Всі зустрічі обов'язково закінчуються, а організатори проекту АртКідз вже готують наступний масштабне свято, який відбудеться 09.06 в ТРЦ «Караван» в Києві.

#artkids

Для російськомовних партнерів: 

Рисуй, чтобы победить: интерактивная выставка «Мир кино с художником Игорем Галаном» начала работу в столичном музее

Музей Ивана Кавалеридзе на Андреевском спуске поддерживает творчество во всех проявлениях: без возрастных ограничений и независимо от жанра – и это не просто декларация на официальном сайте.

Именно благодаря такой позиции руководства музея интерактивная выставка «Мир кино с художником Игорем Галаном» начала работу 15 мая в столице. Соорганизаторами выставки выступило PR-агентство Bemymedia.

«Только творчество - пробуждает воображение, наполняет жизнь красками, объединяет людей и даже страны!» - убежден Игорь Галан, - «творческая работа – это, прежде всего метод самопознания, своего внутреннего мира и возможностей. Поэтому так важно поддерживать и поощрять стремление к творчеству с самого юного возраста. Несмотря на то, что, это далеко не первая выставка моих работ, роль соавтора в интерактивной экспозиции проекта ArtKids – для меня одновременно очень волнительна и ответственна, ведь с возрастом приобретается лишь мастерство, а способность остро чувствовать реальность и видеть яркие образы, к сожалению, растворяется. Именно поэтому очень люблю подобные проекты, позволяющие обмениваться идеями и узнавать то, что волнует новое поколение».

Целую неделю артпространство, наполненное полотнами и образами Игоря Глана и рисунками юных авторами, будет открыто для гостей и зрителей в музее Ивана Кавалиридзе.

Открытие выставки было наполнено интересной программой и награждением участников, которое провели юные ведущие Олег Андронников и блогер Елизавета Рудыка.

«По традиции мы начинаем работу выставки с церемонии награждения, в которой принимают участие уже известные исполнители и юные звезды, - комментирует Елена Риедик, основатель Всеукраинской общественной организации ArtFoundation, собственница компании DenkenStore- Это всегда премьера, и недавнее открытие не стало исключением».

Совсем юная исполнительница Евангелина Замула рассказала трогательную и такую родную для всех историю – премьера песни про маму покорила всех гостей и участников проекта.

Поздравить и отметить юных художников, чьи работы учавствуют в интерактивной выставке «Мир кино с художником Игорем Галаном» пришла автор и исполнитель Наташа Турбина, бизнес-тренер и фасилитатор Надежда Копаница, доктор искусствоведения, ректор Института художественного моделирования имени Сальвадора Дали – Оксана Фурса.

«Благодарю всех партнеров призового фонда, благодаря вам, каждый участник проекта чувствует, что его труд важен. DenkenStore, SilvestroffStudio, Ф’ючіпси, арт-пространство «Грифель», магазин «Yodance» - это компании с красивыми и высокими целями. А благодаря подарку от SilvestroffStudioкаждый участник выставки может осуществить быстрый старт в своей будущей звездной карьере.» - резюмировала Олеся Тарасенко, основательница проекта Арт Кидз.

Все встречи обязательно заканчиваются, а организаторы проекта АртКидз уже готовят следующий масштабный праздник, который состоится 09.06 в ТРЦ «Караван» в Киеве.

#artkids

Комментарии0

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.